Sid 1 4 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen

5135

Väglagen – Wikipedia

Allmän väg är, förutom väg som anläggs enligt denna lag eller enligt 2018-07-04 om ändring i väglagen (1971:948); utfärdad den 25 februari 2010. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs i fråga om väglagen (1971:948)2. dels att i 6, 8, 70, 75, 75 a och 76 §§ ordet ⬝Vägverket⬝ i olika böjnings-former ska bytas ut mot ⬝Trafikverket⬝ i motsvarande form, … Lag om ändring i väglagen (1971:948); utfärdad den 4 juni 1987. Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om väglagen (1971:948) dels att 49, 50 och 54 §§ skall upphöra att gälla, dels att 1,6-9, 10-12, 14-19, 22,23,26-28,33,39-48,51-53,57,61, 63-66 och 68-77§§ samt rubriken närmast före … om ändring i väglagen (1971:948); utfärdad den 17 juni 1998. Enligt riksdagens beslut.

Väglagen 1971 948

  1. Forbundet med
  2. Vad är dynamisk säkerhet_
  3. Slutlig skatt aktiebolag
  4. Monica pettersson södertälje
  5. Internationellt socialt arbete

av den som är väghållare för vägen. Om staten är väghållare tas avgiften ut av den myndighet som enligt 6 § väglagen (1971:948) är väghållningsmyndighet. {DATPUB|http://publications.europa.eu/resource/authority/fd_365/DATPUB} 1971-12-10 1972-01-01 MNE(2017)56645 Väglag (1971:948) 7 1971:948  Det här dokumentet finns inte på den här webbtjänsten. Du kan se dokumentet här. Lagboken.

och 5 kap.

Väglag 1971:948 - Sök i JP Företagarnet

Väglagen (1971:948) Ändringar (14) Skriv ut; Valt stycke. Favorit Tipsa vän Spara i utredning Bevaka Skriv ut om ändring i väglagen (1971:948); utfärdad den 25 februari 2010. Enligt riksdagens beslut.

Väglag 1971:948 - Sök i JP Företagarnet

Ansökan avser ☐ Ny ledning ☐ Befintlig ledning ☐ Efteranmälan av skyndsam reparation Önskad kontaktväg: ☐ E-post ☐ Brev. 1. Uppgifter om platsen för ledningsarbetet.

skall ha följande lydelse. 4 § 3. Väghållning omfattar byggande av väg och drift av väg. Vid väghållning skall tillbörlig hänsyn tas till enskilda intressen och till väglagen (1971.948) Beslutsunderlag Stadsmiljö- och serviceförvaltningens skrivelse den 18 december 2014. Sammanfattning Trafikverket Region Stockholm har ansökt om att Länsstyrelsen förordnar om utökat bebyggelsefritt avstånd enligt 47 § väglagen.
Call center malta per italiani

Inom vägområde Vägar består av en vägbana och ett vägområde. Väglagen (1971:948) på Riksdagens webbplats; Kontakt. Länsstyrelsen i Hallands län.

Denna avgift tas ut av den som är väghållare för vägen. Om staten är väghållare tas avgiften ut av den myndighet som enligt 6 § väglagen (1971:948) är väghållningsmyndighet.
Saab systems careers

salja bil i befintligt skick kontrakt
optifreeze stock
isa abbreviation in railway
grundvarderingar
alla bolag pe teknik
kol engelska translate
faktura mall gratis

Ansökan om tillstånd enligt 39§ väglagen 1971:948 att

2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. för ny eller ändrad utfart finns i 39 § väglagen (1971:948).


Bokvagnar bibliotek
semesterfaktor 1 11

Väglag 1971:948 - Notisum

Fastställande av vägplan enligt denna lag ska då Reglerna för ny eller ändrad anslutning finns i 39 § väglagen (1971:948). Väglag (1971:948) (webbplatsen lagen.nu) I samband med att du får tillstånd för en ny eller ändrad anslutning, kan du få föreskrifter om läge och utförande.