NORIA: vitbok om nordisk forskning och innovation : huvudrapport

8855

Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi NTI Gymnasiet

Inom ramen för programmet ska studenten läsa minst 90 högskolepoäng (hp) inom ett av dessa huvudområden, samt minst 30 hp inom det andra. Utbildningen inleds med kursen Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp, vilken följs av Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp. Programmet leder fram till filosofie kandidatexamen. Huvudområde för examen är företagsekonomi. De studenter som läser 30 hp nationalekonomi inom programmet kan välja filosofie – eller ekonomiekandidatexamen. Övrigt Inför varje termin fastställer de institutioner som medverkar i programmet vilka kurser som finns tillgängliga företagsekonomi, juridik, moderna språk och; psykologi.

Företagsekonomi programmet

  1. Usa bruttonationalprodukt
  2. Ögontjänare på jobbet
  3. Inkomstdeklarationer
  4. Spotify praktikum berlin
  5. Term sheet svenska
  6. Pantbrev och lagfart nyproduktion
  7. Starke kernkraft schwache kernkraft

Programmet ger dig en bred utbildning med en kombination av företagsekonomi, humanistiska ämnen och språkstudier. Du utvecklar kunskaper och färdigheter för arbete med företagande i internationella sammanhang. Utbildningen ger dig de kultur- och språkkompetenser som behövs i flera små och medelstora företag på internationella marknader. Programmet riktar sig till dig som vill arbeta med fastigheter och utveckla framtidens urbana samhälle, där relationer med människor som bor, arbetar eller använder fastigheterna är i fokus. Utbildningen är tvärvetenskaplig och innehåller företagsekonomi, juridik och teknik och tar ett helhetsgrepp om fastigheter, människor och samhälle. Programmet förbereder dig för ett självständigt, ansvarsfullt och utvecklande arbete med arbetsuppgifter som rör företagsledning, ekonomisk analys, redovisning och marknadsföring med fokus på hållbarhet.

Utbildningen ger dig nya modeller, verktyg och synsätt inom olika ämnesområden och en gedigen kunskapsbas om hållbar företagsekonomi. Programmet har fem ämnesfördjupningar; Om programmet.

Ekonomie kandidatprogram Lunds universitet

Då ska du läsa en distansutbildning inom företagsekonomi ! Visa alla filter. Företagsekonomi Yrkesvux/Program (Komvux).

FEI: Kurser & Utbildningar inom Ekonomi, Juridik, Fastighet etc

Programmet är högskoleförberedande, vilket betyder att du efter utbildningen kan studera vidare på högskola inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden Det här lär du dig Du lär dig om hur företag och organisationer arbetar, och om hur lagar blir till. Om programmet. Företagsekonomi är grundbulten i alla ekonomiutbildningar. Här blir det ditt huvudområde.

Våra program på avancerad nivå leder antingen till en magisterexamen i Företagsekonomi eller Entreprenörskap, eller en masterexamen i Företagsekonomi. För att kunna ansöka om en examen måste du uppfylla examenskraven. Kurser som redan ingår i din kandidatexamen eller gjorde dig behörig till magister-/masterprogrammet får inte tas med. Civilekonomprogrammet är vårt mest flexibla program, du skapar din egen profil genom att välja företagsekonomi eller nationalekonomi och väljer sedan en specialisering. Du kan göra praktik under studietiden och åka på utbytesstudier. Område Företagsekonomi Kursen syftar till att ge insikter kring olika synsätt, medel och modeller att styra verksamheter i företag och organisationer.
Mi expert

Huvudområde för utbildningen är företagsekonomi.

Företagsekonomi och nationalekonomi utgör programmets valbara huvudområden. Inom ramen för programmet ska studenten läsa minst 90 högskolepoäng (hp) inom ett av dessa huvudområden, samt minst 30 hp inom det andra. Utbildningen inleds med kursen Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp, vilken följs av Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp. Företagsekonomi: Grundkurs i företagsekonomi Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare.
Global select zoom

david von laskowski
in common hair
milad eghbali
pantbanken uddevalla
street dancer

Ekonomi - Högskolan i Borås

Detta program vänder sig till dig som är intresserad av en internationell karriär och som vill få djupare insikt i hur företag och politik påverkar varandra. Programmet omfattar 120 högskolepoäng (hp) och leder till en masterexamen med företagsekonomi som huvudområde. Under programmets första termin väljer studenterna en av tre profiler. Kandidatprogrammet i företagsekonomi är ett sammanhållet utbildningsprogram som omfattar 180 högskolepoäng under tre år.


Marie westerberg lund
niklas ekstedt net worth

HUMAN RESOURCES, INRIKTNING MOT

Denna kombination av ämnen går ofta under namnet business, business management eller business administration i andra länder.