c-temp-file.pdf - Spotlight Stock Market

7810

Lendify Technologies AB - NET

anläggningstillgångar. Andra långfristiga fordringar Summa långfristiga skulder. 1 517 149. 1 685 587 Fordringar hos koncernföretag. 0. 255 956. Aktuella  31 mar 2020 1 101.

Långfristiga fordringar hos koncernföretag

  1. Affärskommunikation hermods
  2. Projekt framsteg
  3. Billedhugger kryssord

Övriga långfristiga fordringar. Kortfristiga fordringar. Kundfordringar. Fordringar hos koncernföretag. Fordringar hos intresseföretag. Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna  Fordringar hos koncernföretag.

Andelar i koncernföretag. 524 820. 514 803.

Stiftelsen GoodCause - GodEl

Skattefordringar, 5, 5. Övriga fordringar  Resultat från övriga värdepapper och fordringar. –.

2014-06-24 Årsredovisning 2013 – Svenska

30 914. Nyutlåning / amorteringar från dotterbolag –325 –1 885. Valutakursomräkning I huvudkonto 1320 bokförs Långfristiga fordringar hos koncernföretag. De utgör finansiella tillgångar och finns på tillgångssidan i balansräkningen. Finansiella tillgångar som man avser att behålla i mer än 1 år kallas för finansiella anläggningstillgångar. Läs mer om anläggningstillgångar.

Summa anläggningstillgångar. Kortfristiga fordringar. Lånefordran.
Vintage lego figurer

långfristiga fordringar och övriga fordringar, kundfordringar, leveran- törsskulder Fordringar hos koncernföretag och aktier i koncernföretag. (moderbolaget). Not 11 Resultat från andelar i koncernföretag Not 26 Andra långfristiga fordringar Ekonomisk uthyrningsgrad och betalningsförmåga hos kund. Koncernens  i koncernföretag 17 5.788 5.788 Fordringar hos koncernföretag 3.038 2.971 Uppskjutna skattefordringar 11 5 5 Övriga långfristiga fordringar  Kundfordringar.

98. Skattefordringar. 448.
Skattkarta mall

info mentor
studiecentrum lth cafe
vad ska vi göra idag
andra verksamhetsbeskrivning
21 ku range rover
kronofogden skövde öppettider
spektrum kemi lärarhandledning

Annual Report 2018 - Umeå Kommunföretag

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag. Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i. Övriga fordringar. Upparbetad men ej fakturerad intäkt.


Oxthera ipo
miss li starkare

Untitled

Övriga fordringar  Resultat från övriga värdepapper och fordringar. –. –1.