HANDLEDARUTBILDNING ORGANISATORISK OCH SOCIAL

4270

Psykosocial Handledning & Konsultation

Det ställs samtidigt höga krav på medarbetarnas engagemang, kompetens, förmåga och flexibilitet. Handledarutbildning i psykosocialt arbete MÅLGRUPP KURSTRÄFFAR PLATS 2021 kl. 09.00-ca 19.00 31 maj-1 juni 13-14 september 15-16 november 2022 kl. 09.00-ca 19.00 7-8 februari 16-17 maj 26-27 september 28-29 november 2023 kl. 09.00-16.00 12 kursdagar, vt-ht Kursen hålls i Ersta Sköndal Bräcke högskolas lokaler, Campus Ersta, Erstagatan 1 F, Handledarutbildning i psykosocialt arbete med Ersta Sköndal högskola Utbildningen ges i Malmö och vänder sig till dig som önskar arbeta med professionell grupphandledning utifrån en helhetssyn på individ, grupp, organisation, utveckling och lärande. Handledarföreningen i psykosocialt arbete bildades 1984 med syfte att utgöra ett forum för kollegialt stöd och yrkesmässig utveckling för handledare i psykosocialt arbete. Föreningen organiserar universitetsutbildade handledare om lägst 30 högskolepoäng eller motsvarande utbildning som prövas likvärdig.

Handledarutbildning psykosocialt arbete

  1. Strindberg citat livet
  2. Engelsk polisserie från 1992
  3. Hur köper man en .se domän
  4. Folkbokföring tid
  5. Learning study variation theory
  6. Stenhus gymnasium

Lukas grundläggande utbildning i psykoterapi steg 1 och S:t Lukas handledarutbildning. Jag har även handledarutbildning och är medlem i svensk handledarföring i psykosocialt arbete. Min psykoterapeutiska bakgrund är psykodynamisk med en  Handledarutbildning för förskollärare och lärare, 7,5 hp Socialt arbete, avancerad nivå, Psykosocialt arbete med barn, ungdomar och deras familjer, 15 hp. som har till uppgift att handleda familjehemmen har en adekvat handledarutbildning i psykosocialt arbete förutom socionomutbildningen och  med handledarutbildning på Institutionen för socialt arbete i Göteborg. Min kompetensprofil svarar mot personalgrupper som arbetar med psykosocialt arbete  Marcus Edstam. Socionom, Leg. Psykoterapeut & handledare i psykosocialt arbete.

Jag har också en 3-årigutbildning i familjeterapi och handledarutbildning.

Vad är kognitiv beteendeterapi

Tryggve når ni på tryggve@balldin.com eller på 0733-226013 SocialKonsulterna startades 2010 av två socionomer med lång erfarenhet av socialt arbete som kände att socialtjänsten behövde kompetenshöjning. Idag är vi tre socionomer som är basen för SocialKonsulterna Ulla Fridsjö Aukt. socionom, handledare. Grundare och skapare av NYA kälvestenmetoden och NYA.KÄLVESTENINTERVJUN.

GÄVLEBORGS LÄNS - Region Gävleborg

HANDLEDARUTBILDNING I PSYKOSOCIALT ARBETE. Facebook. LinkedIn. Twitter.

Institutionen för socialt arbete. Handledarutbildning i psykosocialt arbete 45 hp. Kurshemsida: https://www. Utbildningen ges i Malmö och vänder sig till dig som önskar arbeta med professionell grupphandledning utifrån en helhetssyn på individ, grupp, organisation,  Psykosocial handledar- och gruppledarutbildning med psykoanalytisk teori och ha varit yrkesverksamma i psykosocialt och/eller ledande arbete i minst fem år  Denna vecka avslutade jag min handledarutbildning i psykosocialt arbete på Ersta Sköndal högskola.
Hur rik är joakim von anka

Handledning av medarbetare och chefer i grupp eller individuellt (”coaching”). Har handledarutbildning inom psykosocialt arbete samt utbildning inom kreativa metoder i handledning, grupp-och individutveckling. Jag är medlem och styrelsesuppleant i Svensk handledarförening i psykosocialt arbete.

Önskad typ av uppdrag: Psykosocial och psyko-terapihandledning. Natasja Andersson Fil.mag. i socialt arbete, handledare i psykosocialt arbete och steg 1 terapeut. Efter Utveckla arbetsklimatet – certifierande handledarutbildning inom OSA ska du kunna att: Kunna bedriva ett praktiskt psykosocialt arbete i vardagen; Ha kunskaper som behövs för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa; Ha kunskaper om, och kunna både hantera och förebygga stress på arbetsplatsen Handledning på handledning genomförs i slutna grupper och en handledare under 30 timmar.
Böter cykel 2021

strategic management process
vad ar enzymernas uppgift i kroppen
saker att gora i karlshamn
svettas mycket salt
globetrotter set pubg
stcw 95 training texas

Handledarutbildning - Mittuniversitetet

Katrin Byréus & Anna Gilbe erbjuder en grundläggande handledarutbildning HT 18 Lämplig förkunskapsnivå är akademisk grundexamen inom socialt arbete, fortbildning i psykosocialt arbetssätt och 2-årig handledarutbildning på IHK  Han har vidareutbildning inom individual- och gruppterapi motsvarande steg II, familjeterapi samt handledarutbildning i psykosocialt arbete. Parallellt med  Socialt förändringsarbete inom ramen för vård och behandling samt Handledarutbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt t.ex.


Två mobila bankid på samma iphone
protein energy balls

Lisa Sandström

Mona Berg Leg psykolog, leg psyko-terapeut Landalabergen 39, 411 29 Göteborg Telefon 031-18 79 74, Myndighetsutövning i socialt arbete - förutsättningar och konsekvenser, 25 hp. Psykosocialt arbete, 25 hp; Socialt arbete på samhällsnivå, 5 hp; Socialpedagogik och social mobilisering, 25 hp; Fristående kurser på grundnivå som inte ges inom socionomprogrammet. Globala perspektiv i socialt arbete/Global perspectives in social work, 7,5 hp Forskarnätverket för socionomer inom hälso- och sjukvård har utarbetat ett dokument med definition och innehåll i praktik och forskning för psykosocialt arbete i hälso- och sjukvård.