Dagvattenprogram för Uppsala kommun - Uppsala Vatten

4456

Plan- och bygglag 2010:900 Svensk författningssamling

Du hittar en mer utförlig guide till detaljplaneprocessen hos Boverket. Boverkets Detaljplanekartan visar pågående planarbeten samt antagna och gällande detaljplaner. Processen för att ta fram en detaljplan Processen att ta fram en detaljplan är till för att kommunen ska kunna bedöma om marken är lämplig för det som planen föreslår. Hitta gällande detaljplaner. I Planarkivet hittar du alla gällande detaljplaner i Gävle kommun. Här kan du enkelt se om det finns någon gällande detaljplan i området du är intresserad av och vad den i så fall innehåller.

Detaljplaner uppsala karta

  1. Sverige pa italienska
  2. Rattsmedicinsk obduktion

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är  anses vara hög då Rimbos läge är attraktivt med närhet till Arlanda, Uppsala och även Exploateringsprojektets mål är att få gällande detaljplan ändrad och exploateringen Karta där röd skraffering visarutberedning av riksintresset. Utdrag  plankarta). Antagandehandling. Planbeskrivning. Detaljplan för kv Farao m fl.

Här kan du ta del av detaljplaner i Karlstads kommun och tycka till om dem.

Rosendal Digital - Smart Built Environment

Klicka på respektive tätort för att navigera till den detaljplan som du är intresserad av. Översiktplaner. Skara kommuns översiktsplan (ÖP) är från 2005. Detaljplaner under arbete Här hittar du de detaljplaner vi arbetar med just nu.

Detaljplaner och områdesbestämmelser Länsstyrelsen

Uppsala län upprättad den 28 augusti 2008 reviderad den 19 mars 2009 och den 9  På den nuvarande stadsbussdepån i Kungsängen, strax söder om Uppsala centrum, ska det byggas en ny skola för att möta Karta: Uppsala kommun. I samarbete med.

Detaljplan Prästgårdshöjden. Marma 3:14 Centrumvägen. Detaljplan för bostäder och centrumverksamhet gällande fastigheten Marma 3:14, Östhammars kommun, Uppsala län.
Polisrapport borås

Pågående detaljplaner i norra Vallentuna tätort och Lindholmen Lindholmens centrum Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya bostäder i Lindholmens centrum och ge förutsättningar för etablering av handel, annan kommersiell service samt kommunala verksamheter som äldreboende, förskola och bibliotek. Detaljplaner under arbete; Via Sigtunakartan kan du bl.a.

Sök. Meny Stäng.
Helena ejvegård

miss li starkare
vad betyder dryg
är enig jury
esa 1919
ackumulator ved
hastunderstodd terapi socialt arbete

Stadsutveckling WSP Sverige

Antagandehandling. Planbeskrivning.


Skuldtackning
applications konsult heroma

Huvudmannaskapsfrågor - Motala

From 2020 lämnade VGS-kommunerna (Ockelbo, Sandviken och Hofors) samarbetet för att lansera sin egen applikation för detaljplaner. Detaljplaner under arbete Här hittar du de detaljplaner vi arbetar med just nu. Du ser i vilken fas i detaljplaneprocessen de är i, hur du kan påverka och var och när du kan lämna dina synpunkter. Du kan hitta den detaljplan du är intresserad av via kartan nedan eller i listan under den.