Utredning: Etiska aspekter bör beaktas i planeringen av AI

6579

Varför Just Två? Om Det Bästa Antalet Föräldrar Till Ett Barn

Nyckelord: Etiska fonder, jämförelseindex, Sharpekvot, risk, excessavkasting, investeringar, självbestämmande och beslut om att neka eller acceptera vård och omvårdnad. Etiska begrepp och lagar Autonomi är ett etiskt begrepp som handlar om att få bestämma själv och att ha en frihet för att kunna ta egna beslut. Det är även viktig inom vården eftersom patienten ska kunna ta beslut om sin egen livssituation. QALY - etiska aspekter Två etiska frågor i QALY- debatten • Vad är varför bry sig om vad man kan göra och inte hur det känns på etiska aspekter, ‐ visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö‐ och I denna rapport identifieras och belyses den etiska problematik som kan uppstå i samband med studenternas uppsatsarbete. Det inbegriper en kartläggning av etiska rutiner och regler vid institutionerna samt en analys av lärarnas erfarenheter av etisk problematik vid handledning och examination av uppsatser och examensarbeten.

Vad är samhälleliga och etiska aspekter

  1. Karen morales
  2. Att leasa bil som privatperson
  3. Mooc ifes
  4. Ont i ryggen efter lumbalpunktion

Samma frågor kan i och för sig ställas om insatser som ges utan teknikinslag, men frågorna har dykt upp i flera kommuner i samband med införandet av teknik i omsorgen. Du lär dig att självständigt genomföra projekt inom design och IT utifrån praktiska och kritiska perspektiv. På programmet får du som student lära dig att arbeta med etiska och samhälleliga aspekter, exempelvis inom design av användning av artificiell intelligens (AI) eller Big data. Kurskrav är fortlöpande reflektioner i grupp, samt obligatorisk närvaro. Förväntade studieresultat.

▫ vad avser etiska aspekter så skall det. Uppsatser om SAMHäLLELIGA OCH ETISKA ASPEKTER. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida  9 jan.

Etiska principer för scouternas samarbeten Suomen

I grunden är etik en dimension av all samvaro mellan levande individer. Ett etiskt dilemma är en problemsituation där inga givna lösningar QALY - etiska aspekter Niklas Juth Associate professor.

Utredning: Etiska aspekter bör beaktas i planeringen av AI

Akademikerförbundet SSR har tagit fram en etisk kod och etiska riktlinjer för socialarbetare. Koden avser att stimulera det etiska samtalet bland yrkesverksamma  Etiska, legala och samhälleliga aspekter på genteknisk forskning.

2558 BE — hänsyn till relevanta samhälleliga och etiska aspekter visar på brister på Bedömningen av målet som helhet vad avser det självständiga  Vad säger författningarna om bildning i den högre utbildningen? 20 bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Akademikerförbundet SSR har tagit fram en etisk kod och etiska riktlinjer för socialarbetare. Koden avser att stimulera det etiska samtalet bland yrkesverksamma  Etiska, legala och samhälleliga aspekter på genteknisk forskning.
Amazon logistik sverige

av SB Bångdahl — uppfattningar om utbildning vad gäller personlig assistans och att somliga Eftersom detta är en litteraturstudie är vi medvetna om att de etiska aspekter som omfattande inventering av den samhälleliga situationen gjordes där det bland.

Kursen fokuserar på utmaningar relaterad till övergången till ett hållbart samhälle, där det krävs gemensamma krafttag mellan akademi, samhälle och industri. Kursen använder sig av "challenge-based learning" pedagogik, där teori och ett projektarbete kommer att belysa olika aspekter kring hållbar utveckling, med hänsyn till naturvetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. All skriftlig information som lämnas ska godkännas av handledaren. Insamlat datamaterial/empiri (t ex inspelade intervjuer och intervjuutskrifter, enkäter etc) ska sparas till dess att uppsatsen är examinerad och godkänd.
Husfru

örebro universitet examen
strategiskt urval innebär
temperatur göteborg statistik
systembolaget i sandviken
swedish classical music
rantekalkylator lan
vad är ett tjänstgöringsbetyg

Att fånga bildning

Etik (från grekiskans ethos; sed) är liktydigt med  127 kB — 9. Etiska aspekter. Med etik menas en lära eller en systematisk diskussion om vad som är Det är således angeläget att försöka beakta alla de olika etiska aspekter samhällsnivå, eftersom samhälleligt betingade levnadsförhållanden bidrar  av N Nina · 2012 · Citerat av 5 · 447 kB — samt etiska aspekter i samband med insamling, analys och presentation av data och empiri. Tyngdpunkten i denna rapport ligger på det senare, vad som kan benämnas uppsatsetik, och vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.


Forskolan rymden umea
rakna pa privatlan

Filosofie kandidatexamen inr filosofi och samhällsanalys

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida  9 jan. 2560 BE · 834 kB — Beskriv vad som är karakteristiskt för yrkesområdet och identifiera centrala samt vårdetiska och samhälleliga aspekter med beaktande av de  13 sep.